Hizmet şartları

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
1.MADDE: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); adresi ve bilgileri 6. maddede belirtilen ("HAMSİ”) ile adresi ve bilgileri 5. Maddede belirtilen (“SATICI”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2. MADDE: TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

HAMSİ

:

Bakan

:

Bakanlık

:Hizmet

:

Kanun

:

platformu

:

SATICI

:

Sipariş Veren

:

Sözleşme

:

Taraflar

:

Ürün veya Ürünler

(Mal veya Mallar)

:

Yönetmelik

:

 

3. MADDE: SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını, satışa konu mal/hizmetlerin temel niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimat koşullarını vs. satışa konu tüm bilgileri ve ALICI’nın ‘’CAYMA’’  hakkı konusunda ön bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmet siparişi verdiğini bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.  İşbu Sözleşmenin konusunu gerçek kişi ALICI'nın, SATICI’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik Platform’da elektronik olarak ya da +90 (533) 423 61 36 numaralı hattı telefon ile arayarak sipariş vermesi, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. www. gradiva.com.tr adlı web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve SATICI tarafından düzenlenen faturalar işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 

4. MADDE: ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından Platform’dan kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Platform’un ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

a) SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
b) Ürünlerin Platform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
c) SATICI'nın mensubu olduğu Meslek Odası (İZTO) ve İZTO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 9 292, www.izto.org.tr)
d) SATICI'ya ait com.tr tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler; ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,
e) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
f) Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),
g) Ürünler'in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
h) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,
i) ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve hizmetler, ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,
k) Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
l) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından yapılacak olan indirimler vs.),
m) ALICI’nın Platform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detayları,
n) Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,
o) Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.
5. MADDE: SATICI BİLGİLERİ

Adres

:

GEZMEZ MÜCEVHERAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

adresler

:

PLEVNE BULVARI NO:26C ALSANCAK /İZMİR 

Mersin

:

4-5682-8628-2757796

Telefon

:

+90 (533) 423 61 36

Faks

:


Satıcı E-posta

:

merhaba@gradiva.com.tr

Anlaşmalı Kargo Şirketi

:

Yuriçi Kargo, UPS


6. MADDE: ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi Ad - Soyad

:


Teslimat Adresi

:


Telefon

:


Faks

:


E-posta/Kullanıcı Adı

:7.MADDE: FATURA BİLGİLERİ

Fatura Adresi:

Faturadaki Unvan:

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

8. MADDE: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

8.1. Ürünün/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait Platform’da yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

8.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

8.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

Ürün adı
Kargo Tutarı
İndirimler
 

 

Toplam


* www.gradiva.com.tr internet sitesinin açık pazar ve/veya diğer butiklerinden eş zamanlı olarak gerçekleştirilen alışverişlerde hak kazanılan toplam indirim tutarı, kargo bedeli ve taksit farkı tutarı birlikte yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Teslimat Adresi

:


Teslim Edilecek Kişi

:


Fatura Adresi

:

…..

Sipariş Tarihi

:

…..

Teslim Şekli

:

Alıcıya Teslim 

8.4. ALICI MALIN BEDELİNİ PLATFORM ARACILIĞIYLA ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR. ALICI’NIN İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA İADE HAKLARI SAKLIDIR.

9. MADDE: GENEL HÜKÜMLER

9.1. ‘’www.gradiva.com.tr’’ isimli platformdan alışveriş yapabilmek için 18 yaşından büyük olmak şarttır. ALICI, işbu sözleşmeyi onaylamak ile birlikte 18 yaşından büyük olduğunu da kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.2. ‘’www. gradiva.com.tr’’ isimli platformda herhangi bir teknik sorundan kaynaklanan fiyat ve içeriğin yazımında hata olması durumunda SATICI, hata olan ürünün satışını durdurabilir veya satışı yapılmış ürünün satışını iptal edebilir. Herhalde, hiçbir sebep göstermeksizin, tek taraflı olarak SATICI’nın iptal hakkı bulunmaktadır.

9.3. ALICI, satın aldığı ürünün satış bedelini ödeme yöntemi olarak Banka vasıtasıyla havale ya da EFT şeklinde tercih etmiş olması halinde; SATICI, ancak ALICI’nın göndermiş olduğu paranın SATICI’nın banka hesabına giriş yapmasından sonra kendi edimini ifa etmeye başlar. 

9.4. Banka vasıtasıyla EFT veya havale ile yapılacak olan ödemelerde ödemenin 3 gün içinde SATICI’nın hesabına giriş yapmaması halinde SATICI, söz konusu siparişi iptal edebilir ve ürünü alıcıya teslim etmez.  

9.5. ALICI, Platform’da Sözleşme konusu Ürün’ün temel niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme şeklini,  teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerini ve/veya Platform’un sağladığı kanalları kullanarak ulaştırabilir. ALICI’nın; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla teslim edilir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir.  ALICI’nın veya teslim edilecek 3. kişinin teslim anında adreste bulunmaması veya teslim edilecek kişinin ürünü teslim almaktan kaçınması durumunda ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

9.7. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde edimini doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, edimin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.9. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.10. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra veya ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.11. ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti tespit etmesi halinde tutanak tutarak kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. 

9.12. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. Malın teslimatı SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

9.13. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.14. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. Kredi kartı hamili ile ALICI’nın aynı kişi olmaması veya bir güvenlik açığı bulunması durumlarında SATICI’nın iyiniyetli olarak malı teslim etmesinden kaynaklanan zararlardan SATICI sorumlu değildir.    

9.15. Sipariş¸ edilmeyen malların gönderilmesi durumunda, ALICI’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, ALICI’nın sessiz kalması ya da malı kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.

9.16. ALICI’nın Platform’dan duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği ürün adetlerine kısıt getirilebilir. ALICI’nın Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri ALICI’ya iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde SATICI’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. MADDE: MAL/HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

 Satın alınmış mal, SATICI’nın anlaşmış alduğu kargo şirketi aracılığıyla ALICI’nın SATICI’ya bildirmiş olduğu adreste ALICI’ya veya ALICI’nın bildirmiş olduğu 3.kişiye teslim edilecektir. Gönderilmiş olan kargonun hasarlı olması (yırtık,patlak,delinme ve ıslanma vs.) durumunda ALICI, malı teslim alamayacak ve kurye yetkilisine anında tutanak tanzim ettirecektir. Tutanak tanzim edildikten sonra ALICI, SATICI’ya hasar almış ürün ve tutanağı geri gönderecektir. Tutanak tanzim edilmeyip kullanılmış olan mal/hizmetlere ilişkin hasarlardan SATICI sorumlu değildir.

11. MADDE: ÖZEL ŞARTLAR

11.1. Siparişi verilen ürünlerin, SATICI tarafından el emeğiyle üretimi sonucunda, ürünlerin karat ve gramlarında %10 oranında fazlalık ya da azlık oluşabilmektedir. Yüzüklerin ise ALICI’nın belirteceği yüzük ölçüsüne göre ayarlanması nedeniyle altın gramında farklılık oluşabilmektedir. SATICI’nın işbu şartlara göre ediminin ifasını gerçekleştirmesi halinde satılmış olan mal ayıplı mal sayılmaz. 

11.2. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın insiyatifindedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

12. MADDE: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

12.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunları çözmek, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak amaçlarıyla; ve ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için SATICI ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı ve elektronik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

12.2. ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

12.3. ALICI tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

12.4. ALICI, SATICI’YA belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımının-işlenmesinin ve/veya iletişimlerinin her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına yapılan iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, verilerin aktarıldığı kişilerin eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesini, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesini, verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde zararın giderilmesi ve işlemin durdurulmasını talep etmek gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

12.5. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; tüm fikri ve sınai haklar ile mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

13. MADDE: CAYMA HAKKI

13.1. ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

13.2. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimle merhaba@gradiva.com.tr adlı e-posta adresimize mail yoluyla veya +90 (533) 423 61 36 numaralı telefon ile kullanılacaktır.

13.3. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI ’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması ve ürünün iade edilmesi şarttır.

13.4. Cayma hakkının kullanılması halinde:

  1. a) ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde ve herhalde malın ALICI’ya teslim edilmesinden itibaren 14 gün içerisinde malı SATICI'ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.
  2. B)Cayma hakkı kapsamında iade edilecek mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

13.5. ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

13.6. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde mal bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. ALICI ürün iadesiyle birlikte, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri eksiksiz olarak SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu materyallerin ve faturadaki iade bilgileri alanları doldurularak imzalanıp faturanın gönderilmemesi hallerinde ürünlerin bedeli, KDV’si ve diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından ya da ALICI’dan kaynaklı sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar veya bir başka değer kaybettirici hallerde sorumluluk ALICI’ya aittir ve iade prosedürü uygulanmaz.

13.7.ALICI’nın iade edilecek ürünü SATICI’nın işbu sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla göndermesi halinde SATICI ALICI’dan kargo bedeli ve teslimat masrafı talep etmeyecektir. Ancak ALICI’nın iade edeceği malı SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi dışında  herhangi bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli, teslimat masrafları ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

13.8. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda, siparişin iptali halinde ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

14. MADDE: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, kişiye özel üretilen ürünlere (isim yazılan ürünler, tamtur alyanslar, ölçüye göre yapılan evlilik alyansları, hızma, parmak izi ürünler vs.) kampanyalı ürünlere, outlet kategori ürünleri, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen, özel ölçü yapılan ürünlere (Standart yüzük ölçüsü 13-14 dışında istenen bir ölçü, bileklik ölçü değişimi, yazı yazma, farklı taşla üretim vb.) ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
I)Müşteri tarafından mutad kulanımının dışında kullanılmış olan ürünlere ilişkin sözleşmeler

Sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICInın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde ALICI ve SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanmaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. 

15. MADDE:  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

15.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere bağlı olarak ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

15.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

16. MADDE: MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına ayrıca yansıtılır.

17. MADDE: TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. Her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

18. MADDE:  BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

18.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

18.2. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

19. MADDE: YÜRÜRLÜK

19 (on dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.